Документы ФРСЖО
Устав Федерации рыболовного спорта Житомирской области PDF Печать E-mail
Creator   
11.11.10 14:21

 

СТАТУТ

Житомирської обласної громадської організації

«Федерація риболовного спорту Житомирської області»


1. ЗАГАЛЬНІ ПОЛОЖЕННЯ

1.1. Житомирська Обласна громадська організація «Федерація риболовного спорту Житомирської області» (далі – Федерація) є неприбутковою обласною громадською організацією, яка об’єднує громадян України на основі спільних інтересів для реалізації мети та завдань передбачених цим Статутом.

1.2. Федерація здійснює свою діяльність у відповідності до Конституції України, чинного законодавства та цього Статуту.

1.3. Федерація набуває прав юридичної особи з моменту її реєстрації у встановленому законом порядку. Федерація має необхідні рахунки в банківських установах, самостійний баланс та відокремлене майно. Федерація має право від свого імені укладати договори, набувати майнові, немайнові права та обов’язки, бути позивачем та відповідачем у суді.

1.4. Федерація має печатку, штампи, бланки зі своєю назвою та символікою, іншу атрибутику, затверджену Президією Федерації. Символіка реєструється в установленому законом порядку. Федерація має право мати печатку з зображенням символіки.

Последнее обновление 29.12.10 22:13
Читать полностью
 


Авторские права © 2021 Федерация Рыболовного Спорта Житомирской Области. Все права защищены.
© Бобошко Сергей aka Creator.